Firma
Od řízení založeného na podřízenosti a ovládání k přístupům postaveným na dobrých vztazích a spolupráci, na vnitřní motivaci a radosti z práce.
Rodina
Přinášíme jiný pohled na výchovu, který umožňuje namísto neshod, odporu a boje prožívat ve vztazích svobodu, harmonii a společnou radost.
Blog
Inspiraci, sdílení a zkušenosti. To všechno najdete v našem blogu.
Škola
Od vztahů založených na podřízenosti a ovládání ke vztahům a přístupům postaveným na vztazích partnerství a spolupráce, na vnitřní motivaci a radosti z učení.

Z blogu

Svoboda vzdělávání
18.12.2015

"Abychom mohli pomoci dětem, musíme nejdříve pomoci sami sobě." Nejen o vnitřní svobodě dětí, ale i o budoucnosti klasického školství a o motivaci mluvil Vladimír Dobeš v rozhovoru pro konferenci Svoboda vzdělávání. Číst více »

Reference

Absolventka kurzu

„Během kurzu jsem více pochopila samu sebe a uvědomila jsem si, co mi v životě chybělo. Nyní schopná uvědomovat si, co říkám a jak se chovám. Ujistila jsem se, že toto je cesta, kterou chci s rodinou jít.“